Obuka za sudske tumače

Sudski tumač je prevoditelj koji je za to ovlašten od strane nadležne institucije. U Hrvatskoj je to Županijski – Trgovački sud. Kako bi mogao postati ovlašteni sudski tumač, prevoditelj mora zadovoljavati uvjete koje određuje Pravilnik o stalnim sudskim tumačima.

Sudski tumač prevodi sve vrste isprava i dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašten na hrvatski i obrnuto. Također je moguće i da prevodi sa jednog stranog jezika na drugi strani jezik za koji je ovlašten. Prijevod ovjerava svojim žigom i potpisom, te na taj način jamči istovjetnost prijevoda s tekstom izvornika. Ovjereni se prijevod uvezuje zajedno s izvornikom ili preslikom izvornog teksta.

Početna / Obuka za sudske tumače

Iz programa obuke kandidata za stalnog sudskog tumača:

Program obuke pri Društvu prevoditelja i tumača obuhvaća:
 • Upute o vođenju dnevnika prijevoda i ovjera
 • Upute o obvezi vođenja poslovnih knjiga
 • Poštivanje pravnih propisa
 • Komunikaciju sa strankama
 • Uvezivanje prevedenih isprava
Radni materijali na hrvatskom i ciljanom jeziku:

Matični listovi:

 • rodni, vjenčani, smrtni list itd.
 • potvrda o slobodnom bračnom stanju

Javnobilježničke isprave:

 • izjava o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
 • društveni ugovor o osnivanju društva
 • solemnizacija
 • ugovori o kreditu
 • založna isprava između vlasnika nekretnina i davatelja kredita

Pismena:

 • tužba, žalba, presuda, rješenje
 • zamolnica i sl.

Nazivlje institucija iz govornog područja kandidata