Opća uredba o zaštiti

osobnih podataka- GDPR

Početna / Opća uredba o zaštiti osobnih podataka- GDPR

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka- GDPR

Opća Uredba o zaštiti podataka (GDPR) je usvojena 25. svibnja 2016. i stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine te se primjenjuje u svim državama članicama EU.Uredba postavlja jedinstvena pravila za zaštitu osobnih podataka u EU te regulira područje sigurnosti OSOBNIH podataka. Svrha Uredbe je i podignuti svijest i zaštititi pojedinca.

Pravila regulirana Uredbom se odnose na prikupljanje, pohranu i korištenje osobnih podataka. Za prikupljanje i obradu osobnih podataka gdje nema zakonske osnove, potrebna je privola pojedinca. Članak 32. Privola bi se trebala davati jasnom potvrdom radnjom kojom se izražava dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak ispitanika na obradu osobnih podataka. Većini izvršitelja obrade podataka najveći izazov predstavlja dobivanje privola za obradu osobnih podataka.

Dolazi do razlike između vrste dokumentacije koju bi trebali imati knjigovodstveni servisi za usklađenje i svi ostali. Nema jedinstvene forme, već se dokumenti sastavljaju individualno za svakog klijenta, ovisno o njegovom poslovanju, potrebama, načinu rada, vrsti zaposlenja te ostalim faktorima.

Zaštita osobnih podataka jedan je od osnovnih zadataka koje GDPR stavlja pred organizacije bilo da je riječ o osobnim podacima korisnika, klijenata ili zaposlenika. Organizacije u svakom trenutku moraju znati gdje su koji podaci te u koju svrhu se smiju koristiti. Isto tako, u slučaju da netko odluči povući privolu za korištenje njegovih osobnih podataka, organizacije moraju biti u mogućnosti učiniti to u zadanom roku.

Usklađivanje poslovanja s GDPR-om zahtijeva multidisciplinaran pristup. Potrebno je:
  • učiniti pravne prilagodbe
  • uskladiti poslovne procese
  • implementirati odgovarajuća tehnička rješenja
  • identifikaciju poslovnih procesa koji obrađuju osobne podatke
  • definiranje zakonitosti obrada
  • edukaciju zaposlenika
  • preporuke za usklađivanje s GDPR-om

Za ponudu u vezi izrade cjelokupne dokumentacije za usklađivanje poslovanja sa GDPR molimo da nas kontaktirate.

Pravnu podršku pružaju suradnici - odvjetnički ured - s kojim usko surađujemo.
Kontaktirajte nas